Vogelwering

Vogels zoals duiven of spreeuwen kunnen heel wat schade berokkenen aan gebouwen en omgeving. We hebben een aantal slimme technieken, zoals pinnen, netten of ook kabels met veren. Deze laatste zijn flexibel en bijzonder onaangenaam voor de vogels om te blijven zitten. Aan zee gebruiken we speciale pinnen voor de beste resultaten. Zo werken we ook met vogelkooien die de vogels toelaten, maar waaruit ze niet meer kunnen ontsnappen. Dit vraagt om een voortdurende controle van de kooien en het eten en drinken moet regelmatig vervangen worden. U leest het, heel wat praktische en werkbare oplossingen om overlast te vermijden.

MEER WETEN? WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

Switch The Language