Tanks

Ook tanks moeten gecontroleerd worden op chemische risico’s en giftige gassen. Het gaat hier meestal om tanks op vrachtwagens of ook vaste tanks in de haven of de omgeving van de haven. Het is belangrijk dat deze tanks een helder etiket hebben zodat duidelijk is welke gassen kunnen vrijkomen en welke chemische risico’s er mogelijk zijn. Elk gevaarlijke stof heeft zijn eigenschappen, die kennis en ervaren vereisen.

VUL SNEL UW BESTELFORMULIER IN!

Switch The Language