Overige

Er zijn verder nog heel wat toepassingen voor het begassen, denk maar aan het meubilair in een kerk. In dat geval wordt de kerk ‘ingepakt’ en de begassing zorgt voor het elimineren van alle ongewenste insecten zoals de houtworm in het meubilair. Ook passen we de techniek toe bij vrijstaande huizen bijvoorbeeld voor houten gebinten te vrijwaren van houtworm. Er kan preventief verneveld worden of inspuiting is ook mogelijk als de houtworm reeds aanwezig is in het hout.

MEER WETEN? WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

Switch The Language